Регионален център

за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Шумен

image01

всички имат право на равен шанс...

image01

с малко внимание
подкрепа
и разбиране

image01

могат да постигнат всичко

за което мечтае едно дете

image01


Новини

19 Ноември 2019 год., Вторник

         От 04.11.2019 г. до 08.11.2019 г. се проведе пет дневно обучение на „Помощник на учителя” в РЦПППО, гр. Шумен.
Основна цел бе подготовката на участниците за реализацията им в сферата на осигуряване на допълнителна подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в системата на предучилищното и училищното образование.
  На обучението присъстваха 8 участници от детски градини и училища от област Шумен. След приключването на обучението, на участниците бяха връчени сертификати.
Назад

За нас      Новини      Галерия      Контакти     

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП      РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ      ЗА РОДИТЕЛИТЕ     

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ      Профил на купувача