Регионален център

за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Шумен

image01

всички имат право на равен шанс...

image01

с малко внимание
подкрепа
и разбиране

image01

могат да постигнат всичко

за което мечтае едно дете

image01


Новини

20 Декември 2018 год., Четвъртък

  От 27 до 28.11.2018г. и от 11 до 12.12.2018 г. в РЦПППО-Шумен се проведоха обучения на тема: „Подкрепа за личностно развитие на децата – процедури и практически насоки“. В обученията взеха участие 34 /тридесет и четири/ координатори на екипите за подкрепа за личностно развитие в детските градини от област Шумен. Участниците в обученията получиха Удостоверение за завършен курс на обучение с присъден  1 /един/ кредит, съгласно системата за кредитиране на ЗПУО и Наредба № 12 от 01. 09. 2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти. Водещи на обученията бяха Антоанета Тодоранова и Недка Стефанова.

Назад

За нас      Новини      Галерия      Контакти     

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП      РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ      ЗА РОДИТЕЛИТЕ     

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ      Профил на купувача