Регионален център

за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Шумен

image01

всички имат право на равен шанс...

image01

с малко внимание
подкрепа
и разбиране

image01

могат да постигнат всичко

за което мечтае едно дете

image01


Новини

09 декември 2010 год., Четвъртък

В КСУДС гр. Шумен се проведе среща между специалистите  от Ресурсния център и представители от Комплекса за социални услуги за деца и семейства и Дирекция „Социално подпомагане”- отдел „ Закрила на детето”. Целта на срещата беше обмен на информация за дейностите и услугите, които се предлагат от различните институции и обединяване на усилията за работа  в партньорство и взаимовръзка.

 

Назад

За нас      Новини      Галерия      Контакти     

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП      РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ      ЗА РОДИТЕЛИТЕ     

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ      Профил на купувача