Регионален център

за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Шумен

image01

всички имат право на равен шанс...

image01

с малко внимание
подкрепа
и разбиране

image01

могат да постигнат всичко

за което мечтае едно дете

image01


Новини

18 Декември 2018 год., Вторник

От 19.11.2018 г. до 23.11.2018 г. се проведе въвеждащо обучение на помощник на учителя в сградата на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, гр. Шумен.

Участници в обучението бяха представители от Център за специална образователна подкрепа, гр. Шумен, Център за специална образователна подкрепа „Хела”, гр. Нови пазар, VI ОУ „Еньо Марковски”, гр. Шумен, СУ „Н. Й. Вапцаров”, с. Венец и СУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смядово.

Специалистите от регионалния екип запознаха присъстващите с нормативните документи, свързани с приобщаващото образование. Бяха представени и техники за работа с деца със специални образователни потребности. Участниците в обучението изработиха дидактични материали и помощни средства за работа, включиха се в ролеви игри и работа по групи.

Назад

За нас      Новини      Галерия      Контакти     

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП      РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ      ЗА РОДИТЕЛИТЕ     

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ      Профил на купувача      Защита на личните данни