Регионален център

за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Шумен

image01

всички имат право на равен шанс...

image01

с малко внимание
подкрепа
и разбиране

image01

могат да постигнат всичко

за което мечтае едно дете

image01


Новини

01 Май 2018 год., Вторник
Дискусионен форум на тема: „Добри практики за осигуряване на допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците със специални образователни потребности в област Шумен“ се състоя на 27.04.2018 г. в Конферентната зала в Дома на учителя – гр. Шумен. На форума присъстваха представители на областната и общинската администрация, РУО-гр. Шумен, ШУ „Епископ Константин Преславски“, директори на училища, ресурсни и общообразователни учители, психолози и родители. Събитието се проведе при голям интерес и обществена ангажираност. Представените презентации и проведените дискусии поставиха актуални въпроси, свързани с основните принципи на приобщаващото образование, формиране на положителна обществена нагласа по отношение на приобщаването на деца и ученици със специални образователни потребности, форми и начини на взаимодействие и взаимопомощ между различните институции. Акцентира се върху приемането, разбирането и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности. Наблегна се върху ефективното използване на индивидуалните и груповите възможности на тези деца и ученици за постигане на по-високи резултати в обучението, социализацията и комуникативните им възможности. Подчертана беше ролята на родителите в приобщаващия процес, значението на извънкласните и извънучилищните форми за създаване на мотивация за учене, развиване на възможностите, потребностите и интересите на децата със специални образователни потребности. В края на форума присъстващите изразиха задоволство от провеждането на подобни форуми и изразиха надежда, че подобни събития ще се превърнат в добри практики по отношение на приобщаващото образование и осигуряването на допълнително подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности.
Назад

За нас      Новини      Галерия      Контакти     

РЕГИОНАЛЕН ЕКИП      РЕСУРСНО ПОДПОМАГАНЕ      ЗА РОДИТЕЛИТЕ     

ПОЛЕЗНИ МАТЕРИАЛИ      Профил на купувача